Breadcrumbs Advanced

Colecția de Bune Practici TATI

Parteneriatul își propune să ofere un set de bune practici pentru formatorii de adulți - cadre didactice, părinți, bunici, membrii familiei - care au copii în situații dificile, în instituții de învățământ și instituţii de îngrijire copii 0-10 ani. Scopul este de a încuraja formatorii să realizeze formari profesionale care pot ajuta operatorii, profesorii, părinții, bunicii, membrii familiei pentru a acționa cu succes în educația copiilor.

Contextul este cel oferit de migranțiile, observate în țara de plecare și cea de sosire. În primul rând, problemele sunt cele care emerg din managementul educațional al copiilor aflaţi departe de părinții lor, copii care se pot împotrivi educaţiei oferite de adulții care i-au preluat, (ii) pot deveni deprimati din cauza distanței, (iii) se pot simti abandonati și / sau pot înţelege greşit libertatea, (iv) pot chiar să facă rău.
În al doilea rând, problemele sunt cele ale copiilor de migranți care rămân aproape de părinții lor, dar apoi experimentează un context cultural, ostil. Sunt copii copii care (i) vorbesc o limbă diferită, (ii) au dificultăți de înţelegere şi învăţare, (iii) cresc în zone marginale în cazul în care acestea aici sunt concentrate situații problematice, (iv) au puține oportunități pentru integrarea în structura socială, (v) trăiesc experiența marginalizării dată de relaţiile cu colegii lor.
În aceste cazuri, formatorii de formatori adulți (profesori, părinți, membri ai familiei) ar trebui să fie formaţi, în funcţie de interes, pentru a face faţă acestor probleme, atunci când se intenționează să se acționeze în mod eficient în formarea acestor "educatori" adulţi.
Strategia pare a fi mai bună, din punctul nostru de vedere, dacă începem prin a studia pe această temă, problematica de zona înconjurătoare și, în anumite limite, să se identifice planurile naționale de formare profesională, ceea ce a fost deja testat sau experimentat.
Activităţile de culegere de date, testarea asupra grupului de adulţi şi verificarea se organizează de către fiecare partener.
S-au realizat rapoarte de parcurs sau la următoarea reuniune s-au prezentat progresele înregistrate. Fiecare reuniune de proiect s-a finalizat cu concluzii asupra mersului proiectului şi s-au publicat pe site materiale importante.
În partea finală a derulării proiectului se realizează o "colecție de bune practici", selectate pe baza activităţilor de succes realizate, cum ar fi integrarea lingvistică și socială a copiilor și reducerea disconfortul școlii. În orice caz, datele se bazează pe ameliorarea problemelor enumerate la punctele (i), (ii), (iii), (iv) și (v), de mai sus.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright © 2021 TATI Project. Tutti i diritti riservati.