Breadcrumbs Advanced

Project: Training for Adult Trainer for Infancy

Activitatea partenerilor: să înțeleagă nevoile copiilor și să furnizeze informații părinților, bunicilor, operatorilor.

Scopul proiectului TATI este de a identifica un eşantion reprezentativ de formatori adulti care sa ofere intervenţii educaţionale eficiente educatorilor adulti, inclusiv pentru o instruire asistată experimental şi monitorizată, efectuată în fiecare dintre ţările partenere. 

Doar într-un proiect transnațional toți partenerii pot merge dincolo de realitatea unilaterală întâlnită local și național, îşi vor da seama de complexitatea problemelor și vor putea acţiona pentru a îmbunătăți eficiența şi strategiile lor.

Citește mai mult ...

...sau vizionează filmul introductiv.


Tatiproject.org publică o colecţie de bune practici.

În "Colectia de bune practici", la secțiunea de pe acest site, regăsim informare și consiliere privind educația.

Parteneriatul îşi propune să ofere o colecţie de bune practici pentru formatorii de adulti, profesori, profesionişti, părinţi, bunici, rude, performantă în situaţii de dificultate, fiind un tip de activitate de educațională şi de terapie pentru copiii 0-10 ani.

Scopul este de a încuraja formatorii să creeze servicii de formare profesională ce pot opera cu profesori, părinţi, bunici, rude pentru a acţiona cu succes în educaţia copiilor.

Citește mai mult ...

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright © 2021 TATI Project. Tutti i diritti riservati.